Franska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

... часов утра
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (circa -ровно)
approx. (approximativement)
Används tillsammans med uppskattningar
прямо в руки
attn. (à l'attention de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Licence
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
HEC (heure d'Europe centrale)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Его величество
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Används som titel för honorära personer
т.е. (то есть)
c.à.d (c'est-à-dire)
Används vid förtydligande
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
S.A. (Société Anonyme)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
непригодный
n/a (non applicable)
Används då något inte går att tillämpas
№ (номер)
n° (numéro)
Används vid beställningar
.../год (в год)
p. a. (par an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
... часов вечера
p.m. (post meridiem) : après-midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
см. далее (смотри далее)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Премьер
V.P. (vice-président)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande