Finska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

... часов утра
aamup.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (circa -ровно)
n. (noin)
Används tillsammans med uppskattningar
прямо в руки
...henkilön käsiteltäväksi
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
GMT (Greenwich Mean Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Его величество
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Används som titel för honorära personer
т.е. (то есть)
eli
Används vid förtydligande
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Oy (osakeyhtiö)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Rajavastuuyhtiö
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
непригодный
ei saatavilla
Används då något inte går att tillämpas
№ (номер)
nro. (numero)
Används vid beställningar
.../год (в год)
per vuosi
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
... часов вечера
iltap. (iltapäivällä)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
см. далее (смотри далее)
käännä sivu
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Премьер
Varapresidentti
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande