Tjeckiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
a. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
přibl. (přibližně)
Används tillsammans med uppskattningar
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
MP. (do vlastních rukou)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Bc. (Bakalář)
Typ av högskoleexamen
CET sau GMT
CET (Středoevropský čas)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Används som titel för honorära personer
ex.: (exemplu)
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
S.A. (societate pe acţiuni)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
a.s. (akciová společnost)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
n/a (chybějící data)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (numărul)
č. (číslo)
Används vid beställningar
p.a. (pe an)
p.a. (per annum - ročně)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (postmeridian)
p. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
VP (viceprezident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande