Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
CET sau GMT
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
ex.: (exemplu)
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
S.A. (societate pe acţiuni)
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
nr. (numărul)
ตัวเลข
Används vid beställningar
p.a. (pe an)
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (postmeridian)
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande