Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
CET sau GMT
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
ex.: (exemplu)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
S.A. (societate pe acţiuni)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
nr. (numărul)
nr (nummer)
Används vid beställningar
p.a. (pe an)
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (postmeridian)
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande