Spanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
a.m (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
A/A
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Typ av högskoleexamen
CET sau GMT
CET (Hora Central Europea)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
S.A.R (Su Alteza Real)
Används som titel för honorära personer
ex.: (exemplu)
es decir,...
Används vid förtydligande
S.A. (societate pe acţiuni)
S.A. (Sociedad Anónima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
N/A (no aplica)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (numărul)
nro. (número)
Används vid beställningar
p.a. (pe an)
al año, anualmente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (postmeridian)
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
Ver reverso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Vicepresidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande