Portugisiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
A/C (aos cuidados de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Typ av högskoleexamen
CET sau GMT
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
V.A. (Vossa Alteza)
Används som titel för honorära personer
ex.: (exemplu)
p.ex. (por exemplo)
Används vid förtydligande
S.A. (societate pe acţiuni)
S/A (sociedade anônima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Ltda. (limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
n/a (não aplicável)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (numărul)
nº. (número)
Används vid beställningar
p.a. (pe an)
por ano
anual
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (postmeridian)
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
Vide verso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Vice Presidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande