Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Licencjat
Typ av högskoleexamen
CET sau GMT
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
ex.: (exemplu)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
S.A. (societate pe acţiuni)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (numărul)
nr (numer)
Används vid beställningar
p.a. (pe an)
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (postmeridian)
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande