Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
大约
Används tillsammans med uppskattningar
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
文学学士
Typ av högskoleexamen
CET sau GMT
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
尊敬的
Används som titel för honorära personer
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
S.A. (societate pe acţiuni)
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
不适用
Används då något inte går att tillämpas
nr. (numărul)
订购号
Används vid beställningar
p.a. (pe an)
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (postmeridian)
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande