Japanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
a.m.(午前中)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
おおよそ
Används tillsammans med uppskattningar
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
・・・宛てに
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
文学士
Typ av högskoleexamen
CET sau GMT
中央ヨーロッパ標準時
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
殿下
Används som titel för honorära personer
ex.: (exemplu)
すなわち
Används vid förtydligande
S.A. (societate pe acţiuni)
法人組織
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
有限会社
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
該当なし
Används då något inte går att tillämpas
nr. (numărul)
No.
Används vid beställningar
p.a. (pe an)
毎年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (postmeridian)
p.m. (午後)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
裏面に続く
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
副大統領
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande