Italienska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Da mezzanotte alle 12
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
ca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
c/o (all'attenzione di)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Dott. (dottore)
Typ av högskoleexamen
CET sau GMT
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Används som titel för honorära personer
ex.: (exemplu)
i.e. (id est) / cioè
Används vid förtydligande
S.A. (societate pe acţiuni)
S.p.A. (Società per Azioni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
non applicabile / non pertinente
Används då något inte går att tillämpas
nr. (numărul)
num.
Används vid beställningar
p.a. (pe an)
annuale / per anno
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (postmeridian)
Dalle tredici alle ventitré
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
vedi retro
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
VP (Vicepresidente)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande