Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
CET sau GMT
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
ex.: (exemplu)
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
S.A. (societate pe acţiuni)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (numărul)
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
p.a. (pe an)
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (postmeridian)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande