Franska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
approx. (approximativement)
Används tillsammans med uppskattningar
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
attn. (à l'attention de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Licence
Typ av högskoleexamen
CET sau GMT
HEC (heure d'Europe centrale)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Används som titel för honorära personer
ex.: (exemplu)
c.à.d (c'est-à-dire)
Används vid förtydligande
S.A. (societate pe acţiuni)
S.A. (Société Anonyme)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
n/a (non applicable)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (numărul)
n° (numéro)
Används vid beställningar
p.a. (pe an)
p. a. (par an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (postmeridian)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
V.P. (vice-président)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande