Finska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
aamup.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
n. (noin)
Används tillsammans med uppskattningar
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
...henkilön käsiteltäväksi
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Typ av högskoleexamen
CET sau GMT
GMT (Greenwich Mean Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Används som titel för honorära personer
ex.: (exemplu)
eli
Används vid förtydligande
S.A. (societate pe acţiuni)
Oy (osakeyhtiö)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Rajavastuuyhtiö
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
ei saatavilla
Används då något inte går att tillämpas
nr. (numărul)
nro. (numero)
Används vid beställningar
p.a. (pe an)
per vuosi
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (postmeridian)
iltap. (iltapäivällä)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
käännä sivu
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Varapresidentti
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande