Esperanto | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
proks. (proksimume)
Används tillsammans med uppskattningar
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
atn. (al la atento de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
CET sau GMT
CET (Centreŭropa Tempo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Används som titel för honorära personer
ex.: (exemplu)
t.e. (tio estas)
Används vid förtydligande
S.A. (societate pe acţiuni)
korp. (korpigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Lgt. (limigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
n/u (ne uzebla)
Används då något inte går att tillämpas
nr. (numărul)
no. (numero)
Används vid beställningar
p.a. (pe an)
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (postmeridian)
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
BR (bonvolu reversi)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
VP (vicprezidanto)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande