Danska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
om morgenen
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
att. (attention)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
BA (Bachelor)
Typ av högskoleexamen
CET sau GMT
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Används som titel för honorära personer
ex.: (exemplu)
dvs. (det vil sige)
Används vid förtydligande
S.A. (societate pe acţiuni)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
A/S (aktieselskab)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Ikke tilgængelig
Används då något inte går att tillämpas
nr. (numărul)
nr. (nummer)
Används vid beställningar
p.a. (pe an)
pr. år (pro anno)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (postmeridian)
om eftermiddagen
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
vende
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
vicedirektør
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande