Ungerska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
de. (délelőtt)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
kb. (körülbelül)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
figyelmébe (levélcímzéskor)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
CET (Közép-Európai Idő)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
Mélt. (Méltósága)
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
azaz
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
egyesült társaság
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
n/a (nem alkalmazható)
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
sz. (szám/számú)
Används vid beställningar
por ano
anual
évente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
du./este (délután/este)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
Elnökhelyettes
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande