Tyska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
vorm. (vormittags)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
ugf. (ungefähr)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
z.Hd. (zu Händen von)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
d.h. (das heißt)
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
n.z. (nicht zutreffend)
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
Nr. (Nummer)
Används vid beställningar
por ano
anual
pro Jahr
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
nachm. (nachmittags)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
b.w. (bitte wenden)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
VPräs. (Vizepräsident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande