Turkiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
sabah (öğleden önce)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
tahmini
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
dikkatine
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
huzurunda
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
yani
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
A.Ş. (anonim şirketi)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
geçersiz
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
no. (numara)
Används vid beställningar
por ano
anual
yıllık / yılda bir
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
öğleden sonra
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande