Tjeckiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
a. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
MP. (do vlastních rukou)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Bc. (Bakalář)
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
CET (Středoevropský čas)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
a.s. (akciová společnost)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
n/a (chybějící data)
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
č. (číslo)
Används vid beställningar
por ano
anual
p.a. (per annum - ročně)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
p. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
VP (viceprezident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande