Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
ตัวเลข
Används vid beställningar
por ano
anual
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande