Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
nr (nummer)
Används vid beställningar
por ano
anual
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande