Spanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
a.m (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
A/A
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
CET (Hora Central Europea)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
S.A.R (Su Alteza Real)
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
es decir,...
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
S.A. (Sociedad Anónima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
N/A (no aplica)
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
nro. (número)
Används vid beställningar
por ano
anual
al año, anualmente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
Ver reverso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
Vicepresidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande