Ryska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
... часов утра
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
ca. (circa -ровно)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
прямо в руки
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
Его величество
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
т.е. (то есть)
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
непригодный
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
№ (номер)
Används vid beställningar
por ano
anual
.../год (в год)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
... часов вечера
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
см. далее (смотри далее)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
Премьер
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande