Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
nr. (numărul)
Används vid beställningar
por ano
anual
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande