Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Licencjat
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
nr (numer)
Används vid beställningar
por ano
anual
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande