Nederländska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
v.m. (voor de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
ong. (ongeveer)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
t.a.v. (ter attentie van)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
MET (Middel-Europese Tijd)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
n.v.t. (niet van toepassing)
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
nr. (nummer)
Används vid beställningar
por ano
anual
p.j. (per jaar)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
n.m. (na de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
VP (vice-president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande