Koreanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
오전
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
대개 (대략)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
학사
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
중앙유럽 표준시
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
전하
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
즉, 다시 말하자면
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
주식회사
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
사 (社)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
없음
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
Används vid beställningar
por ano
anual
매년
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
오후
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
뒷 장을 봐주십시오
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
부사장님, 부통령님, 부회장님
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande