Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
大约
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
文学学士
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
尊敬的
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
不适用
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
订购号
Används vid beställningar
por ano
anual
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande