Italienska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Da mezzanotte alle 12
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
ca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
c/o (all'attenzione di)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Dott. (dottore)
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
i.e. (id est) / cioè
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
S.p.A. (Società per Azioni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
non applicabile / non pertinente
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
num.
Används vid beställningar
por ano
anual
annuale / per anno
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Dalle tredici alle ventitré
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
vedi retro
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
VP (Vicepresidente)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande