Hindi | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
प्रातः... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
लगभग
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
...ध्यान दें.
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
IST
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
राजा/रानी
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
जो है कि
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
इंक.
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
लिमिटेड
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
-
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
क्रं.
Används vid beställningar
por ano
anual
प्रतिवर्ष
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
दोपहर... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
अगला पन्ना
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
उपराष्ट्रपति
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande