Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
por ano
anual
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande