Franska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
approx. (approximativement)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
attn. (à l'attention de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Licence
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
HEC (heure d'Europe centrale)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
c.à.d (c'est-à-dire)
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
S.A. (Société Anonyme)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
n/a (non applicable)
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
n° (numéro)
Används vid beställningar
por ano
anual
p. a. (par an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
p.m. (post meridiem) : après-midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
V.P. (vice-président)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande