Finska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
aamup.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
n. (noin)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
...henkilön käsiteltäväksi
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
GMT (Greenwich Mean Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
eli
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
Oy (osakeyhtiö)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
Rajavastuuyhtiö
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
ei saatavilla
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
nro. (numero)
Används vid beställningar
por ano
anual
per vuosi
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
iltap. (iltapäivällä)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
käännä sivu
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
Varapresidentti
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande