Esperanto | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
proks. (proksimume)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
atn. (al la atento de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
CET (Centreŭropa Tempo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
t.e. (tio estas)
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
korp. (korpigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
Lgt. (limigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
n/u (ne uzebla)
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
no. (numero)
Används vid beställningar
por ano
anual
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
BR (bonvolu reversi)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
VP (vicprezidanto)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande