Engelska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
approx. (approximately)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
attn. (to the attention of)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
i.e. (id est)
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
n/a (not applicable)
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
no. (number)
Används vid beställningar
por ano
anual
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
PTO (please turn over)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
VP (vice president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande