Danska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
om morgenen
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
A/C (aos cuidados de)
att. (attention)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
BA (Bachelor)
Typ av högskoleexamen
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Används som titel för honorära personer
p.ex. (por exemplo)
dvs. (det vil sige)
Används vid förtydligande
S/A (sociedade anônima)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ltda. (limitada)
A/S (aktieselskab)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (não aplicável)
Ikke tilgængelig
Används då något inte går att tillämpas
nº. (número)
nr. (nummer)
Används vid beställningar
por ano
anual
pr. år (pro anno)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
om eftermiddagen
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Vide verso
vende
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vice Presidente
vicedirektør
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande