Vietnamesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
(giờ) sáng
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
xấp xỉ
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
gửi đến
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
Cử nhân (chuyên ngành xã hội nhân văn)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Giờ chuẩn Trung Âu
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
Công chúa/Hoàng tử/ Thành viên hoàng gia...
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
tức là/nghĩa là...
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
liên hợp/tập đoàn
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
TNHH
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
không áp dụng
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
STT.
Används vid beställningar
rocznie
thường niên/hàng năm
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
(giờ) chiều/tối/đêm
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
xem tiếp trang sau
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
Phó chủ tịch
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande