Ungerska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
de. (délelőtt)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
kb. (körülbelül)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
figyelmébe (levélcímzéskor)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Közép-Európai Idő)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
Mélt. (Méltósága)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
azaz
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
egyesült társaság
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (nem alkalmazható)
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
sz. (szám/számú)
Används vid beställningar
rocznie
évente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
du./este (délután/este)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
Elnökhelyettes
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande