Tyska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
vorm. (vormittags)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
ugf. (ungefähr)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
z.Hd. (zu Händen von)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
d.h. (das heißt)
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
n.z. (nicht zutreffend)
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
Nr. (Nummer)
Används vid beställningar
rocznie
pro Jahr
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
nachm. (nachmittags)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
b.w. (bitte wenden)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
VPräs. (Vizepräsident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande