Turkiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
sabah (öğleden önce)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
tahmini
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
dikkatine
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
huzurunda
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
yani
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
A.Ş. (anonim şirketi)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
geçersiz
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
no. (numara)
Används vid beställningar
rocznie
yıllık / yılda bir
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
öğleden sonra
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande