Tjeckiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
a. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
přibl. (přibližně)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
MP. (do vlastních rukou)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
Bc. (Bakalář)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Středoevropský čas)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
a.s. (akciová společnost)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (chybějící data)
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
č. (číslo)
Används vid beställningar
rocznie
p.a. (per annum - ročně)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
p. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
VP (viceprezident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande