Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
ตัวเลข
Används vid beställningar
rocznie
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande