Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
nr (nummer)
Används vid beställningar
rocznie
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande