Spanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
a.m (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
A/A
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Hora Central Europea)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
S.A.R (Su Alteza Real)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
es decir,...
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.A. (Sociedad Anónima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
N/A (no aplica)
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
nro. (número)
Används vid beställningar
rocznie
al año, anualmente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
Ver reverso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
Vicepresidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande