Ryska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
... часов утра
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
ca. (circa -ровно)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
прямо в руки
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
Его величество
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
т.е. (то есть)
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
непригодный
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
№ (номер)
Används vid beställningar
rocznie
.../год (в год)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
... часов вечера
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
см. далее (смотри далее)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
Премьер
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande