Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
nr. (numărul)
Används vid beställningar
rocznie
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande