Portugisiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
A/C (aos cuidados de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
V.A. (Vossa Alteza)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
p.ex. (por exemplo)
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
S/A (sociedade anônima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Ltda. (limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (não aplicável)
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
nº. (número)
Används vid beställningar
rocznie
por ano
anual
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
Vide verso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
Vice Presidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande