Nederländska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
v.m. (voor de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
ong. (ongeveer)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
t.a.v. (ter attentie van)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
MET (Middel-Europese Tijd)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
n.v.t. (niet van toepassing)
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
nr. (nummer)
Används vid beställningar
rocznie
p.j. (per jaar)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
n.m. (na de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
VP (vice-president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande