Koreanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

przed południem
오전
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ok. (około)
대개 (대략)
Används tillsammans med uppskattningar
do wiadomości
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licencjat
학사
Typ av högskoleexamen
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
중앙유럽 표준시
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
전하
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
즉, 다시 말하자면
Används vid förtydligande
S.A. (Spółka Akcyjna)
주식회사
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
사 (社)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
nie dot. (nie dotyczy)
없음
Används då något inte går att tillämpas
nr (numer)
Används vid beställningar
rocznie
매년
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
po południu
오후
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
proszę odwrócić
뒷 장을 봐주십시오
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
wiceprezydent
부사장님, 부통령님, 부회장님
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande